Política de privacitat

Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: Associació per la promoció de l’espectacle infantil i juvenil de Vilafranca «La Xarxa Vilafranca» – CIF: G60944287
Adreça postal: C/ Escorxador, 19-21 08720 – Vilafranca del Penedès – Barcelona (España)
Correu electrònic: laxarxa@laxarxavilafranca.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A «La Xarxa Vilafranca» tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió d’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes basats en sol·licituds prèvies mantenides amb els responsables del tractament.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Tercers països.

6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusula tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/en/legal/privacy/

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a «La Xarxa Vilafranca» estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, «La Xarxa Vilafranca» deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a «La Xarxa Vilafranca» procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Direccions postals i electròniques
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).